İş Analizi Profesyoneli Olmanın Kariyerinize Etkisi


İş analizi; bir kurumdaki ihtiyaçların ortaya çıkarılması ve paydaşlara değer katacak çözümler önererek değişimin sağlanması pratiğidir. İş analisti, bunu sağlamak için kurumun mevcut yapısını, amaç ve hedeflerini anlamalı, paydaşlar arasındaki iş birliğini sağlamalı ve değişime öncülük edecek stratejiler oluşturulmalıdır.

continue reading