İŞ ANALİSTLERİ: Şirketin Başarı Anahtarları


Iş analistleri ve yaptıkları iş, şirketler için giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Son birkaç yıl içinde iş analistleri gelişti ve geliştirildi, analiz yapma ve yazılım gereksinimlerini belgelemenin ötesine geçtiler. İş analistleri bugünlerde stratejik sorun ve fırsat tanımlamasını gerçekleştirmek, boşluk analizi ve fizibilite çalışmaları yapmak ve iş çözümleri geliştirmek gibi işletme genelinde önemli roller üstlenmişlerdir.

continue reading