İş Analiz Değeri: Ortak Vizyon Oluşturma


Bir iş analistinin şirket paydaşlarına ve organizasyona değer katmak için öğreneceği ve kullanacağı en büyük becerilerden biri; Ortak Vizyon Oluşturmadır. Aslında bu iş analistinin her görevi ve her projesi için başlıca hedefi olmalıdır. Ortak vizyon oluşturma organizasyonun herhangi bir düzeyinde ve biriminde yapılabilir; üst yönetim, işletme yönetimi, iş paydaşları, personel, son kullanıcılar, teknik paydaşlar…

continue reading