İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi


Bir ihtiyacın giderilmesi, bir sorunun çözümü ya da bir fırsatın yakalanması için bir kurumun stratejik amaç ve hedeflerini uygun şekilde gerçekleştirilen ve paydaşların isteklerini ve işlevlerini anlamayıp çözümler sunmak için kullanılan görevler ve teknikler bütünü “iş analizi” faaliyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

continue reading