İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİ


İş kullanım durumları, belirli daha da özelleştirilmiş süreçleri tanımlamada kullanılır. Bir süreç modeli  tüm iş birimlerindeki süreçlerin  toplamıdır. Bir iş kullanım durumu,  ipotek uygulamak, alternatif akışları dahil etmek gibi detayları kapsar. İpoteğin uygulanması, gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi gibi her türlü süreci içerir. İş kullanım durumu bireysel bir anlatıdır, süreçlerle ilgili tüm anlatıları tek bir model üzerinde toplar.

continue reading