İş Analistinin Projelere Sağladığı Değer


İş analisti için şunu söylemek yanlış olmaz; İyi bir iş analisti herhangi bir BT veya süreç iyileştirme projesine değer katabilir.

continue reading