İş Analizi Süreci: 8 Adımda Etkili Bir İş Analisti Olmak Bölüm II


Adım  3 -Kapsamı Tespit Edin

Net ve tam açıklamalı bir kapsam proje takımınıza iş gerekliliklerini fark etmeleri için doğrudan bir konsept hazırlar. Kapsam,  iş gerekliliklerini öyle somutlaştırır ki çoklu proje takımı katılımcıları, proje ve yürütmedeki katkılarını zihinlerinde canlandırabilir.

continue reading