İŞ ANALİZİ MERKEZİ BAŞARI ÖLÇÜMÜ(CoE)


Bir girişimin başarısını ölçmek önemlidir çünkü bu şekilde girişim devam ederken finansman kontrol altında tutulur ve iş analizi organizasyonu içinde motivasyon geliştirilir. Eğer organizasyon içinde bir geliştirme söz konusu değilse, CoE uygulanamaz!

continue reading

İş Analizi Araçları ve Stratejileri İçin En İyi Uygulamalar


Günümüz iş dünyasında iş analistleri organizasyonun her alanında çok etkili bir role sahiptirler. Bu bir sürpriz değildir. İş analizi araçları iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanması için sürdürülebilir öneriler sunarak ve ortak bir anlayış ihtiyacını sağlayarak başarılı ve pozitif bir değişime sebep olur. Birçok şirket iş analiz yetkinliklerinin günden güne geliştirme ihtiyacı hissetmekte ve bunun için gerekli aksiyonları almaktadır. İyi uygulamaları takip ederek ve iyi projeler yürüterek iş analizi araçlarını faydalı hale getirmişlerdir. Böylelikle iş riskleri minimize olarak projelerde yüksek başarı sağlanmıştır.

continue reading

İŞ ANALİSTLERİ: Şirketin Başarı Anahtarları


Iş analistleri ve yaptıkları iş, şirketler için giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Son birkaç yıl içinde iş analistleri gelişti ve geliştirildi, analiz yapma ve yazılım gereksinimlerini belgelemenin ötesine geçtiler. İş analistleri bugünlerde stratejik sorun ve fırsat tanımlamasını gerçekleştirmek, boşluk analizi ve fizibilite çalışmaları yapmak ve iş çözümleri geliştirmek gibi işletme genelinde önemli roller üstlenmişlerdir.

continue reading

İş Analistinin Projelere Sağladığı Değer


İş analisti için şunu söylemek yanlış olmaz; İyi bir iş analisti herhangi bir BT veya süreç iyileştirme projesine değer katabilir.

continue reading

Gereksinimleri Meydana Çıkarırken Yapılan 8 Büyük Yanlış- Bölüm II


4-Paydaşlar ile gereksinimleri meydana çıkarma sırasında görüşmeye rehberlik yapmayınız

 Küçük bir paydaş grubu ile hatta tek bir paydaşla bile toplantı yapmak, tartışmak iş ihtiyaçlarıyla ilgili olmayan konuşmalar ile konudan sapmanıza sebep olur.

continue reading

Gereksinimleri Meydana Çıkarırken Yapılan 8 Büyük Yanlış- Bölüm I


Kurumsal iş analisti, kurumsal iş mimari, iş zekâsı analisti, veri analisti, süreç geliştirme analisti, çevik iş analiz takım üyesi ya da bilgi işlem iş analisti…

continue reading

ÇÖZÜM OLUŞTURMADA FARK YARATACAK GEREKSİNİMLER


İş analistliği son 10 yıl içinde meslek olarak popülaritesini epeyce arttırdı. Profesyonellerin ve danışmanların neredeyse hepsi bir araç kiti oluşturma üzerine çalışıyor ve bu şekilde şirketlerin daha kolay karar almasını sağlamak istiyorlar.

continue reading