İş Analizi Temel Kavramlar Modeli (BACCM)


Global ölçekte, iş analizi konusunda ortak dili oluşturmayı amaçlayan kavramsal bir modeldir. Babok v.3 ile gelen yeniliklerden biri BACCM (Business Analysis Core Concept Model), iş analizi dünyasına ait temel kavramları açıklayarak; birbirleriyle olan ilişkisini ortaya koyar.

continue reading